media="screen" /> Adakar Pazarlama
Misyon

"Kaynaklarımızı etkin kullanarak, çevreye duyarlı, rekabet edebilir kalitede, en az maliyetle, en fazla satılabilir ürünlerin depolamasını yapan, yenilik ve gelişmelere açık, bayilerimzin beklentilerini karşılayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir  şirket olmaktır."